การเคลือบผิวฟันด้วยพอร์ซเลน - PORCELAIN VENEERS


พอร์ซเลน วีเนียร์ คือเคลือบฟันปลอมทำจากแผ่นพอร์ซเลนบาง ๆ ใช้ติดที่ผิวหน้าฟันเพื่อช่วยแก้ไขความบกพร่องต่างๆของฟัน เช่น รอยบิ่น รอยร้าว
รูปร่างขนาดฟันที่ผิดปกติ ขนาดไม่เท่ากัน, สีฟันที่เหลือง ไม่สวย สีไม่เท่ากันทุกซี่ หรือคนไข้ที่มีปัญหาฟันสีเทาที่เกิดจากสารเตตร้าไซคลีน
และการเรียงตัวของฟันบิดเอียง ซ้อนเก หรือห่าง เพื่อจะได้มีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ จำนวนพอร์ซเลนวีเนียร์ที่ทำขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ฟันที่มองเห็นเวลายิ้ม
มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความกว้างเวลายิ้มของแต่ละคน เช่น ฟันบน 6 -10 ซี่ ฟันล่าง 6 ซี่ - 10 ซี่

ข้อดีจากการทำพอร์ซเลน วีเนียร์
เพิ่มความมั่นใจ สามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ แบบดารา เป็นธรรมชาติ แข็งแรงคงทนและถาวร **ภายใต้การใช้งานปกติ**
พอร์ซเลนวีเนียร์ ไม่ดูดสีและกลิ่นของอาหาร เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ไวน์ บุหรี่ เหมือนฟันจริง ทำให้สีไม่เปลี่ยนเลยตลอดอายุการใช้งาน
และสามารถเลือกความขาวของสีฟันได้ว่าต้องการขาวสีไหน ระดับไหน และสีนั้นจะอยู่ถาวรตลอดไป ไม่เปลี่ยนสีลงตามการเวลาเหมือน คอมโพสิตวีเนียร์
(คอมโพสิต วีเนียร์ คือวีเนียร์ที่ทำจากวัสดุตัวเดียวกับที่ใช้อุดฟัน มีอายุการใช้งานสั้น ราคาถูก ดูดสีและกลิ่นจากอาหาร
ทำให้สีเปลี่ยนหมองลงเรื่อยๆไม่คงทน สีด้านไม่มันวาว ไม่เป็นธรรมชาติและเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคเหงือกอีกด้วย)

ขั้นตอนการทำ พอร์ซเลนวีเนียร์ (โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง)
ครั้งแรก ทันตแพทย์จะกรอผิวหน้าฟันออกเพียง 0.5 -0.75 มม. เพื่อชดเชยความหนาของพอร์ซเลน วีเนียร์ พิมพ์โมเดลฟัน เลือกสีฟัน ติดวีเนียร์ชั่วคราว
และส่งโมเดลจากการพิมพ์ปากไปยัง lab เพื่อทำชิ้นงานตัวจริง ใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ครั้งที่สอง ถอดวีเนียร์ชั่วคราวออก ลองและติดวีเนียร์ตัวจริงด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษอย่างถาวร กรอแต่ง และขัด

ครั้งที่สาม ( หลังจากครั้งที่ 2 ราวๆ 2 สัปดาห์ ) นัดเช็คการสบฟันและตรวจความเรียบร้อย