จัดฟันแบบใสถอดได้อินวิสไลน์
จัดฟันแบบติดแน่น

 • เครื่องมือใสยากแก่การสังเกตเห็น ไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมใดๆที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น
 • ไม่มีผลกับการออกเสียงร้องเพลงหรือพูด
 • วัสดุอ่อนนุ่มกว่า อาการตึงจะมีแค่ในวันแรกๆที่ขึ้นชุดใหม่
 • สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย สะดวกและทั่วถึง
 • ไม่มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร สามารถทานได้ทุกอย่างที่ต้องการ
 • ไม่จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนถ้าไม่สะดวก และการจัดฟันจะดำเนินต่อไปได้ตามแผนการรักษา
 • กระทบกระเทือนรากฟันน้อย เพราะใช้แรงเคลื่อนฟันแบบคงที่ แม่นยำและนิ่มนวลกว่า
 • ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่า
 • ทราบระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาได้อย่างแน่นอนล่วงหน้า สามารถเห็นภาพฟันของตัวเอง ก่อน&หลัง ได้ตั้งแต่เริ่มการรักษา จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ราคาสูงกว่าแบบติดแน่น
 • ต้องติดเครื่องมือไว้บนฟันตลอดเวลาเห็นได้ชัดเจน บางรายอาจมีการเจาะหมุด หรืออุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม ทำให้เกิดความเจ็บปวดและไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • อาจมีผลกับการร้องเพลงหรือออกเสียงพูด
 • ลวดอาจบาดปากทำให้เกิดแผล และมีความเจ็บปวดทรมานเวลาปรับลวด
 • - ทำความสะอาดยากและไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดฟันผุ หินปูน และกลิ่นปากได้ง่าย
 • มีข้อจำกัดในการทานอาหาร
 • ต้องมาพบทันตแพทย์ต่อเนื่องทุกเดือน หากไม่สามารถมาได้ตามกำหนด การจัดฟันก็จะชะงักและล่าช้าออกไป
 • มีผลข้างเคียงทำให้รากฟันบางส่วนละลายจากการเคลื่อนฟัน
 • ใช้เวลาในการจัดฟันค่อนข้างนาน
 • ไม่สามารถระบุเวลาการรักษาได้ ไม่สามารถเห็นผลการรักษาแบบล่วงหน้าได้
 • ราคาต่ำกว่า อินวิสไลน์

LINE@: @Bangkokgranddental
TEL: 02-168-1159 , 063-639-8893 , 094-135-0045
INSTAGRAM: Bangkokgranddental
EMAIL: Bangkokgranddental@gmail.com
FACEBOOK: Bangkok Grand Dental Clinic