การฟอกสีฟัน - TOOTH WHITENING


มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่ หรืออาจเกิดจาก ผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่หม่นหมอง มีคราบสีน้ำตาล และทำให้ฟันเหลือง ดังนั้นการฟอกสีฟันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีฟันให้มีความขาวและเงางาม มากขึ้น

คุณประโยชน์ของการฟอกสีฟัน
  • แก้ไขปัญหาฟันที่มีสีคล้ำ สีน้ำตาล สีเหลือง และมีคราบต่างๆบนฟัน ให้มีความขาวมากขึ้น
  • สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป
  • สามารถปรับปรุงรอยยิ้มให้มีฟันขาว สว่าง เงางาม ช่วยให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้น
  • ฟอกสีฟัน, Thailand Tooth Whitening

ประเภทของการฟอกสีฟัน
  • การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล
  • การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก
  • การฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความ แตกต่างได้ทันที ขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็น ความแตกต่าง